29 Aralık 2007 Cumartesi

YÖNTEMBİLİM ve ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

YÖNTEMBİLİM doktora düzeyinde bir derstir.
Etkileşimli olarak yürütülen derste farklı paradigmaların temel özellikleri, toplumsal kuramlarla sınırlı olarak tartışılır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ yüksek lisans düzeyinde bir derstir.
Bu derste görgül araştırmaların yürütülüşünde izlenmesi gereken temel ilkeler, yöntem ve teknikler anlatılır.

Bu dersleri almayı düşünen lisans üstü programlarındaki öğrencilere önce Araştırma Yöntemleri dersini almalarını öneririm. Yöntembilim dersini daha sonra -eğer epistemolojik tartışmalara gerçekten ilgi duyuyorlarsa-almaları daha yararlı olacaktır.